Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Open Library Bot
April 28, 2010 | History

Neoliberalizm ve Muhafazakar Demokrasi 1 edition

Cover of: Neoliberalizm ve Muhafazakar Demokrasi | Faruk Ataay

No ebook available.


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


Uh oh. There's no description for this book yet. Can you help?
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Neoliberalizm ve Muhafazakar Demokrasi
2000’li Yıllarda Türkiye’de Siyasal Değişim Dinamikleri

Published 2008 by De ki Yayınevi in Ankara .

Edition Notes

İçindekiler

Giriş

KÜRESELLEŞME, AZGELİŞMİŞLİK VE NEOLİBERAL DEMOKRASİ MODELİ

I. Tarihsel Süreçte Azgelişmişlik ve Demokrasi

Kapitalizm ve Liberal Demokrasi

Azgelişmişliğin Özgüllüğü

Azgelişmiş Ülkelerde Demokratikleşme Süreçleri

1990’ların Yeni Demokrasi Dalgası

II. Neoliberalizm, Devletin Yeniden Yapılandırılması ve Demokrasi

Neoliberal Reformlar ve Demokrasi

Kamu Reformu ve Demokratikleşme

III. Neoliberalizm, Yönetişim, Çoğulculuk

Yönetişim Üzerine Liberal Değerlendirmeler

Yönetişim ve Neoliberalizm

Yönetişim ve Çoğulculuk

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları

TÜRKİYE’DE SİYASAL DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ

IV. 2000’li Yıllarda Türk Siyasetinin Yeniden Yapılanması ve AKP

Türkiye’de Neoliberalizmin Krizi ve AKP’nin Doğuşu

AKP ve Neoliberalizm

2007 Genel Seçimi: Süreklilik mi, Kopuş mu?

V. Muhafazakar Demokrasi Projesi ve Yeni Anayasa Tartışmaları

Muhafazakar Demokrasi Kavramı

Neoliberal Reformlar ve Anayasa Önerisi

AKP’nin Siyasal Rejim Tasarımı

VI. Neoliberal Hegemonyanın Geleceği

Yeni Ekonomik Program Çalışmaları

IMF’yle Ayrılan Yollar

Sonuç

ID Numbers

Open Library
OL23227261M

History Created December 11, 2009 · 3 revisions Download catalog record: RDF / JSON

April 28, 2010 Edited by Open Library Bot Linked existing covers to the work.
January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page