Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 24, 2010 | History

Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Królestwa polskiego 1 editions

Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Króles ...
Zofia Kirkor-Kiedroniowa
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1912

Edition Read Locate Buy
Cover of: Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Królestwa polskiego.
1912, Akademia umiejȩtności nakładem Funduszu Nestora Bucewicza
Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Królestwa polskiego.
in Polish

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 24, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page