Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 24, 2010 | History

Ming dai gu ben fang zhi xuan 1 editions

Ming dai gu ben fang zhi xuan
Yunjin Sha
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition

Edition Read Locate Buy
Cover of: Ming dai gu ben fang zhi xuan.
2000, Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin
Ming dai gu ben fang zhi xuan.
in Chinese

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 24, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page