Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by Open Library Bot
December 3, 2010 | History

Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939 1 edition

Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i ...
Mieczysław Grzyb

1 edition First published in 1978

Edition Read Locate Buy
Cover of: Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 3, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
January 20, 2010 Edited by WorkBot add subjects and covers
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page