Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 19, 2010 | History

O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian 1 edition

O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian
Tadeusz Lehr-Spławiński

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries powered by WorldCat


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


Heavens to Betsy! There's no description for this book yet. Can you help?
Subjects
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian

Published 1946 by Instytut Zachodni in Poznań .
Written in Polish.

About the Book

237 p. maps (5 fold. in pocket) 22 cm

Table of Contents

1. Wstęp. Dzieje kultury polskiej a zagadnienie pochodzenia i praojczyzny Słowian … 5
2. Dotychczasowe poglądy na pochodzenie i praojczyznę Słowian … 8
I. NAJDAWNIEJSZE WIADOMOŚCI HISTORYCZNE O SŁOWIANACH … 12
3. Herodot: Scytowie-rolnicy (str. 12–13) Neurowie (13–14) Budynowie (14). Pliniusz, Tacyt, Ptolemeusz: Wenetowie (15–18), ich nazwa (17) … 12
II. STANOWISKO JĘZYKA PRASŁOWIAŃSKIEGO W INDOEUROPEJSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ … 20
4. Proces różnicowania się języka praindoeuropejskiego i jego następstwa … 20
5. Wspólność językowa bałtosłowiańska … 22
6. Stosunek języków słowiańskich i bałtyckich do innych indoeuropejskich w zakresie budowy gramatycznej … 28
7. Stosunek języków słowiańskich i bałtyckich do innych indoeuropejskich w zakresie słownictwa rodzimego … 39
8. Zapożyczenia prasłowiańskie z języków obcych … 43
9. Zapożyczenia obce z języka prasłowiańskiego … 49
III. SIEDZIBY PRASŁOWIAN W ŚWIETLE NAZW GEOGRAFICZNYCH … 53
10. Znaczenie nazw geograficznych (zwłaszcza wodnych) dla badań nad przedhistorycznymi stosunkami etniczno-językowymi … 53
11. Nazwy indoeuropejskie na obszarze między Łabą a Wołgą bez bliżej określonej przynależności językowej … 54
12. Nazwy pochodzenia irańskiego … 60
13. Nazwy trackie … 61
14. Nazwy bałto-słowiańskie … 63
15. Nazwy bałtyckie … 65
16. Nazwy weneckie … 68
17. Nazwy słowiańskie … 72
18. Nazwy germańskie … 80
19. Nazwy nieindoeuropejskie:
— a) Nazwy praugrofińskie … 81
— b) Nazwy innego pochodzenia … 86
20. Wnioski o praojczyźnie Słowian na podstawie nazw geograficznych … 87
IV. PERSPEKTYWY PREHISTORYCZNO-ETNICZNE … 92
21. Ekspansje kultur nieindoeuropejskich: kultura ceramiki grzebykowej (praugrofińsk.) i kultura ceramiki wstęgowej … 92
22. Kultura ceramiki sznurowej (indoeuropejska) … 94
23. Zespół protobałtycki … 95
24. Ekspansja kultury łużyckiej (weneckiej) … 97
25. Początki zespołu prasłowiańskiego. Wenetowie … 99
26. Ekspansja łużycka ku wschodowi. Kultura wysocka, Neurowie … 103
27. Kultura pomorska (grobów skrzynkowych i urn twarzowych) i kultura grobów kloszowych … 104
28. Kultura grobów jamowych. Krystalizacja zespołu prasłowiańskiego … 107
29. Najazdy germańskie, Gotowie … 109
30. Zaludnienie naszych ziem w świetle pisarzy starożytnych a w prehistorii i toponomastyce … 110
31. Nawiązania archeologiczne między okresem wczesnohistorycznym słowiańskim a czasami przedhistorycznymi. Prasłowianie w dorzeczu Odry i Wisły … 112
32. Pierwsze ślady ekspansji Słowian poza tereny macierzyste … 115
V. PERSPEKTYWY ANTROPOLOGICZNE … 116
33. Z historii badań antropologicznych nad Słowianami … 116
34. Obszar przewagi typu nordycznego słow. a terytorium ekspansji kultury ceramiki sznurowej i kultury łużyckiej … 117
35. Przymieszka laponoidalna u Słowian. Nordyczno-laponoidalny skład rasowy Prasłowian i jego geneza … 119
36. Inne przymieszki rasowe na obszarze prasłowiańskim … 123
VI. PRZYCZYNKI ETNOGRAFICZNE I SPOŁECZNO-PRAWNE … 125
37. Rubież antropogeograficzna na półn.-wschodzie Polski … 125
38. Ślady przedhistoryczne w dzisiejszym budownictwie ludowym … 129
39. Motywy geometryczne w zdobnictwie ludowym słowiańskim … 131
40. Przysięga na słońce u Słowian zwłaszcza zachodnich … 131
41. Przeżytki prasłowiańskie w ustroju społeczno-prawnym, zwłaszcza u Słowian zachodnich. Organizacja rodowa … 132
VII. WYNIKI I WYJAŚNIENIA … 134
Główne stadia rozwojowe zespołu prasłowiańskiego:
42. Stadium I. Zespół protobałtycki … 134
43. Stadium II. Początki Prasłowian na tle inwazji „weneckiej” … 137
44. Stadium III. Okres przemian w obrębie zespołu prasłow. … 139
45. Stadium IV. Krystalizacja Prasłowian przed ich ostateczną ekspansją … 140
PRZYPISY
Przegląd ważniejszych pozycyj:
Nr 1. Znaczenie prehistorii dla badań nad pierwotnym rozsiedleniem Słowian … 144
Nr 54. Z badań nad stosunkami językowymi łączącymi Słowian i Bałtów z innymi ludami indoeuropejskimi … 152
Nr 71, 72, 73. Z badań nad związkami językowymi Słowian z ludami turko-tatarskimi … 159
Nr 74. Z badań nad nazwami wód słowiańskich … 163
Nr 132. O nazwie Odra i pokrewnych … 178
Nr 139. O nazwie Noteć, Noć, Noteś … l81
Nr 149. O nazwie Dunaj, Dunavь, . .............. 187
Nr 173. Zagadnienie germańskiego pochodzenia nazw Wiar, Strwiąż, -bok, Ślęza, Horyń, Ikwa … 194
Nr 174. Zagadnienie fińskiego pochodzenia nazw wodnych, w dorzeczu Odry i Wisły … 196
Nr 184. O nazwie Niemen … 199
Nr 239. Zagadnienie powtarzania się pewnych nazw wodnych w do¬rzeczu Odry i Wisły oraz w dorzeczu Dniepru i Desny … 209
Nr 252. Hipoteza poleskiej praojczyzny Słowian … 211
Nr 254. Zagadnienie osadnictwa słowiańskiego na południe od Karpat w w. I –V. naszej ery … 212
Nr 310. Mugilōnes < *Mogyľane … 223
Spis nazw i wyrazów objaśnionych … 225

Edition Notes

Series
Prace Instytutu Zachodniego, nr.2, Prace Instytutu Zachodniego -- nr. 2

Classifications

Library of Congress
D147 .L37

The Physical Object

Pagination
237 p.
Number of pages
237
Dimensions
22 cm

ID Numbers

Open Library
OL22810047M
OCLC/WorldCat
899674, 222738117, 215202045, 249040873

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 19, 2010 Edited by WorkBot add subjects and covers
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page