Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited by WorkBot
January 19, 2010 | History

O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian 1 edition

O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian
Tadeusz Lehr-Spławiński

Read

No readable version available.

Buy

Add an ISBN to link to booksellers

Lists

You could add O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian to a list if you log in.
Cor blimey. There's no description for this book yet. Can you help?
Subjects
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian

Published 1946 by Instytut Zachodni in Poznań .
Written in Polish.

About the Book

237 p. maps (5 fold. in pocket) 22 cm

Table of Contents

1. Wstęp. Dzieje kultury polskiej a zagadnienie pochodzenia i praojczyzny Słowian … 5
2. Dotychczasowe poglądy na pochodzenie i praojczyznę Słowian … 8
I. NAJDAWNIEJSZE WIADOMOŚCI HISTORYCZNE O SŁOWIANACH … 12
3. Herodot: Scytowie-rolnicy (str. 12–13) Neurowie (13–14) Budynowie (14). Pliniusz, Tacyt, Ptolemeusz: Wenetowie (15–18), ich nazwa (17) … 12
II. STANOWISKO JĘZYKA PRASŁOWIAŃSKIEGO W INDOEUROPEJSKIEJ RODZINIE JĘZYKOWEJ … 20
4. Proces różnicowania się języka praindoeuropejskiego i jego następstwa … 20
5. Wspólność językowa bałtosłowiańska … 22
6. Stosunek języków słowiańskich i bałtyckich do innych indoeuropejskich w zakresie budowy gramatycznej … 28
7. Stosunek języków słowiańskich i bałtyckich do innych indoeuropejskich w zakresie słownictwa rodzimego … 39
8. Zapożyczenia prasłowiańskie z języków obcych … 43
9. Zapożyczenia obce z języka prasłowiańskiego … 49
III. SIEDZIBY PRASŁOWIAN W ŚWIETLE NAZW GEOGRAFICZNYCH … 53
10. Znaczenie nazw geograficznych (zwłaszcza wodnych) dla badań nad przedhistorycznymi stosunkami etniczno-językowymi … 53
11. Nazwy indoeuropejskie na obszarze między Łabą a Wołgą bez bliżej określonej przynależności językowej … 54
12. Nazwy pochodzenia irańskiego … 60
13. Nazwy trackie … 61
14. Nazwy bałto-słowiańskie … 63
15. Nazwy bałtyckie … 65
16. Nazwy weneckie … 68
17. Nazwy słowiańskie … 72
18. Nazwy germańskie … 80
19. Nazwy nieindoeuropejskie:
— a) Nazwy praugrofińskie … 81
— b) Nazwy innego pochodzenia … 86
20. Wnioski o praojczyźnie Słowian na podstawie nazw geograficznych … 87
IV. PERSPEKTYWY PREHISTORYCZNO-ETNICZNE … 92
21. Ekspansje kultur nieindoeuropejskich: kultura ceramiki grzebykowej (praugrofińsk.) i kultura ceramiki wstęgowej … 92
22. Kultura ceramiki sznurowej (indoeuropejska) … 94
23. Zespół protobałtycki … 95
24. Ekspansja kultury łużyckiej (weneckiej) … 97
25. Początki zespołu prasłowiańskiego. Wenetowie … 99
26. Ekspansja łużycka ku wschodowi. Kultura wysocka, Neurowie … 103
27. Kultura pomorska (grobów skrzynkowych i urn twarzowych) i kultura grobów kloszowych … 104
28. Kultura grobów jamowych. Krystalizacja zespołu prasłowiańskiego … 107
29. Najazdy germańskie, Gotowie … 109
30. Zaludnienie naszych ziem w świetle pisarzy starożytnych a w prehistorii i toponomastyce … 110
31. Nawiązania archeologiczne między okresem wczesnohistorycznym słowiańskim a czasami przedhistorycznymi. Prasłowianie w dorzeczu Odry i Wisły … 112
32. Pierwsze ślady ekspansji Słowian poza tereny macierzyste … 115
V. PERSPEKTYWY ANTROPOLOGICZNE … 116
33. Z historii badań antropologicznych nad Słowianami … 116
34. Obszar przewagi typu nordycznego słow. a terytorium ekspansji kultury ceramiki sznurowej i kultury łużyckiej … 117
35. Przymieszka laponoidalna u Słowian. Nordyczno-laponoidalny skład rasowy Prasłowian i jego geneza … 119
36. Inne przymieszki rasowe na obszarze prasłowiańskim … 123
VI. PRZYCZYNKI ETNOGRAFICZNE I SPOŁECZNO-PRAWNE … 125
37. Rubież antropogeograficzna na półn.-wschodzie Polski … 125
38. Ślady przedhistoryczne w dzisiejszym budownictwie ludowym … 129
39. Motywy geometryczne w zdobnictwie ludowym słowiańskim … 131
40. Przysięga na słońce u Słowian zwłaszcza zachodnich … 131
41. Przeżytki prasłowiańskie w ustroju społeczno-prawnym, zwłaszcza u Słowian zachodnich. Organizacja rodowa … 132
VII. WYNIKI I WYJAŚNIENIA … 134
Główne stadia rozwojowe zespołu prasłowiańskiego:
42. Stadium I. Zespół protobałtycki … 134
43. Stadium II. Początki Prasłowian na tle inwazji „weneckiej” … 137
44. Stadium III. Okres przemian w obrębie zespołu prasłow. … 139
45. Stadium IV. Krystalizacja Prasłowian przed ich ostateczną ekspansją … 140
PRZYPISY
Przegląd ważniejszych pozycyj:
Nr 1. Znaczenie prehistorii dla badań nad pierwotnym rozsiedleniem Słowian … 144
Nr 54. Z badań nad stosunkami językowymi łączącymi Słowian i Bałtów z innymi ludami indoeuropejskimi … 152
Nr 71, 72, 73. Z badań nad związkami językowymi Słowian z ludami turko-tatarskimi … 159
Nr 74. Z badań nad nazwami wód słowiańskich … 163
Nr 132. O nazwie Odra i pokrewnych … 178
Nr 139. O nazwie Noteć, Noć, Noteś … l81
Nr 149. O nazwie Dunaj, Dunavь, . .............. 187
Nr 173. Zagadnienie germańskiego pochodzenia nazw Wiar, Strwiąż, -bok, Ślęza, Horyń, Ikwa … 194
Nr 174. Zagadnienie fińskiego pochodzenia nazw wodnych, w dorzeczu Odry i Wisły … 196
Nr 184. O nazwie Niemen … 199
Nr 239. Zagadnienie powtarzania się pewnych nazw wodnych w do¬rzeczu Odry i Wisły oraz w dorzeczu Dniepru i Desny … 209
Nr 252. Hipoteza poleskiej praojczyzny Słowian … 211
Nr 254. Zagadnienie osadnictwa słowiańskiego na południe od Karpat w w. I –V. naszej ery … 212
Nr 310. Mugilōnes < *Mogyľane … 223
Spis nazw i wyrazów objaśnionych … 225

Edition Notes

Series
Prace Instytutu Zachodniego, nr.2, Prace Instytutu Zachodniego -- nr. 2

Classifications

Library of Congress
D147 .L37

The Physical Object

Pagination
237 p.
Number of pages
237
Dimensions
22 cm

ID Numbers

Open Library
OL22810047M
OCLC/WorldCat
899674, 222738117, 215202045, 249040873

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 19, 2010 Edited by WorkBot add subjects and covers
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page