Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited anonymously
September 16, 2010 | History

Ege ve Yunan tarihi 3 editions

Cover of: Ege ve Yunan tarihi by Arif Müfid Mansel
About the Book

Arif Müfid Mansel (1905 İstanbul-18 Ocak 1975 İstanbul)

Atatürk, Türkiye de arkeoloji yapacak yetişmiş insan olmadığı için devlet bursuyla yurt dışına öğrenciler gönderilmesini ister. Ekrem Akurgal, Sedat Alp, Arif Müfit Mansel, Halet Çambel, bu dönemin bursiyerleridir.

A. Müfid Mansel İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Kürsüsünün kurucusudur.

İstanbul’daki Saint Benoit Lisesi’ni bitirdikten sonra 1925’te Almanya’ya giderek Berlin Üniversitesi’nde arkeoloji okumaya başladı. 1930’da yüksek öğrenimini ve doktorasını tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 12 yıl İstanbul Arkeoloji Müzeleri müdürü Aziz Ogan’ın yardımcısı olarak çalıştı. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsü’nde ders verdi. 1936’da doçent oldu ve aynı yıl Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nü kurdu. 1944’te profesör ve kendi kurduğu Klasik Arkeoloji kürsüsünde kürsü başkanı, 1956’da ordinaryüs profesör oldu. Ege ve Yunan Tarihi derslerini ve kürsü başkanlığı görevini ölümüne kadar sürdürdü.

Kazı çalışmalarına 1930’da İstanbul’da Balaban Ağa Mescidi’nde başladı. Atatürk’ün desteğiyle 1932’de Yalova kaplıcalarında, 1936-38 arasında da Trakya’da araştırmalar yaparak, 700’e yakın tümülüs tespit etti. 1938’de Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi. 1943-46 arasında kurum adına Pamphylia bölgesinde yüzey araştırmaları yaptı ve 1946’da Perge, 1947’de de Side kazılarını başlattı.

Ord. Prof. Arif Müfit Mansel Türk arkeolojisinin kurucularından biridir. Kendisinin Lüleburgaz, Kırklareli ve Vize tümülüslerinde gerçekleştirdiği kazılar Türkiye’nin klasik arkeoloji alanında yaptığı ilk metodik ve sistemli alan araştırmalarıdır. Trakya araştırmaları, günümüz arkeologlarına hala ışık tutmaya devam etmektedir. Side ve Perge kazıları da Türkiye’de yapılan arkeolojik çalışmaların önde gelenlerindendir.

Mansel’in yapıtlarından bazıları şunlardır:

* Stockwerkbau der Griechen und Römer (1932),
* Mısır ve Ege Tarihi Notları (1938),
* Ege ve Yunan Tarihi (1947)
* Perge’de Kazılar ve Araştırmalar (1949),
* Side Klavuzu (1967).
Subjects
Places

Lists

You could add Ege ve Yunan tarihi to a list if you log in.

3 editions First published in 1963

Edition Read Borrow Buy
Cover of: Ege ve Yunan tarihi.
1963, Türk Tarih Kurumu Basimevi
Ege ve Yunan tarihi.
in Turkish - 2. baski
Cover of: Ege ve Yunan tarihi
1971, türk tarih kurumu kitabevi
Ege ve Yunan tarihi
Cover of: Ege ve Yunan tarihi
1971, Türk Tarih Kurumu Basimevi
Ege ve Yunan tarihi
in Turkish - Tashih görmüş ve genişletilmiş 3. baskı. --

History Created December 11, 2009 · 4 revisions Download catalog record: RDF / JSON

September 16, 2010 Edited by 212.146.130.28 Edited without comment.
September 16, 2010 Edited by 212.146.130.28 Added new cover
January 18, 2010 Edited by WorkBot add subjects and covers
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page