Open Library logo

MARC Record from University of Toronto

Record ID marc_university_of_toronto/uoft.marc:5527323655:382
Source University of Toronto
Download Link /show-records/marc_university_of_toronto/uoft.marc:5527323655:382?format=raw

LEADER: 00382cam 22001095 4500
008 070807n                      000 0 chi u
020    $a957134253x
100 $aZhu, Deyong.
245 10 $aGuan yu shang ban zhe jian shi.
260    $aTaibei :$bShi bao chu ban she,$c2005.
590    $aDonation of TECO, August 7, 2007.
949    $aXX(6176957.1)$wLC$c1$i6176957-1001$lINPROCESS$mEASTASIAN$rN$sY$tBOOK$u7/8/2007