Click here to skip to this page's main content.

 Hello!   Open Library is participating in our eBook lending program. Browse the growing lending library of over 250,000 eBooks!

Site Search

Site Search

MARC Record from University of Toronto

Record ID marc_university_of_toronto/uoft.marc:5352413534:1414
Source University of Toronto
Download Link /show-records/marc_university_of_toronto/uoft.marc:5352413534:1414?format=raw

LEADER: 01414cam 2200349 a 4500
001 ONTG06-B12120
005 20060925132908.0
008 060913s2005    cc ab    b    001 0 chi d
020    $a7101044549
043    $aa-cc-ss
050  4 $aDS797.68.X536$bS2635 2005
066    $c$1
090    $aDS797.68.X536$bS2635 2005
100 $6880-01$aHe, Qinggu.
245 10 $6880-02$aSan fu huang tu jiao shi /$cHe Qinggu zhuan.
250    $6880-03$aDi 1 ban.
260    $6880-04$aBeijing Shi :$bZhonghua shu ju,$c2005.
300    $a10, 10, 5, 458, 53 p. :$bill., maps ;$c20 cm.
440  0 $6880-05$aZhongguo gu dai du cheng zi liao xuan kan
504    $aIncludes bibliographical references (p. 415-425) and indexes.
630 00 $6880-06$aSan fu huang tu.
650  0 $aPalaces$zChina$zXi'an Shi.
650  0 $aArchitecture$zChina$zXi'an Shi.
730 02 $6880-07$aSan fu huang tu.$f2005.
880 $6100-01/$1$a何清谷.
880 10 $6245-02/$1$a三輔黃圖校釋 /$c何清谷撰.
880    $6250-03/$1$a第1版.
880    $6260-04/$1$a北京市 :$b中華書局,$c2005.
880  0 $6440-05/$1$a中國古代都城資料選刊
880 04 $6630-06/$1$a三輔黃圖.
880 02 $6730-07/$1$a三輔黃圖.$f2005.
949    $aDS797.68 .X536 S2635 2005$wLC$c1$i31761064939515$d15/11/2006$e1/11/2006$lSTACKS$mEASTASIAN$n3$rY$sY$tBOOK$u25/9/2006