Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works

MARC Record from University of Toronto

Record ID marc_university_of_toronto/uoft.marc:5352413534:1414
Source University of Toronto
Download Link /show-records/marc_university_of_toronto/uoft.marc:5352413534:1414?format=raw

LEADER: 01414cam 2200349 a 4500
001 ONTG06-B12120
005 20060925132908.0
008 060913s2005    cc ab    b    001 0 chi d
020    $a7101044549
043    $aa-cc-ss
050  4 $aDS797.68.X536$bS2635 2005
066    $c$1
090    $aDS797.68.X536$bS2635 2005
100 $6880-01$aHe, Qinggu.
245 10 $6880-02$aSan fu huang tu jiao shi /$cHe Qinggu zhuan.
250    $6880-03$aDi 1 ban.
260    $6880-04$aBeijing Shi :$bZhonghua shu ju,$c2005.
300    $a10, 10, 5, 458, 53 p. :$bill., maps ;$c20 cm.
440  0 $6880-05$aZhongguo gu dai du cheng zi liao xuan kan
504    $aIncludes bibliographical references (p. 415-425) and indexes.
630 00 $6880-06$aSan fu huang tu.
650  0 $aPalaces$zChina$zXi'an Shi.
650  0 $aArchitecture$zChina$zXi'an Shi.
730 02 $6880-07$aSan fu huang tu.$f2005.
880 $6100-01/$1$a何清谷.
880 10 $6245-02/$1$a三輔黃圖校釋 /$c何清谷撰.
880    $6250-03/$1$a第1版.
880    $6260-04/$1$a北京市 :$b中華書局,$c2005.
880  0 $6440-05/$1$a中國古代都城資料選刊
880 04 $6630-06/$1$a三輔黃圖.
880 02 $6730-07/$1$a三輔黃圖.$f2005.
949    $aDS797.68 .X536 S2635 2005$wLC$c1$i31761064939515$d15/11/2006$e1/11/2006$lSTACKS$mEASTASIAN$n3$rY$sY$tBOOK$u25/9/2006