Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More

MARC Record from University of Toronto

Record ID marc_university_of_toronto/uoft.marc:5250002519:2425
Source University of Toronto
Download Link /show-records/marc_university_of_toronto/uoft.marc:5250002519:2425?format=raw

LEADER: 02425cam 2200385 a 4500
001 ONTG05-B13367
005 20060323140931.0
008 050608s2004    cc       b    100 0 chi d
020    $a710004149X :$cUS$4.00
042    $alccopycat
050  4 $aHN732$b.G86 2002
066    $c$1
111 $6880-01$aGuo jia, di fang, min zhong de hu dong yu she hui bian qian guo ji xue shu yan tao hui$d(2002 :$cShanghai, China)
245 10 $6880-02$aGuo jia, di fang, min zhong de hu dong yu she hui bian qian /$cTang Lixing zhu bian.
246 14 $aGuojia difang minzhong de hudong yu shehui bianqian
250    $6880-03$aDi 1 ban.
260    $6880-04$aBeijing :$bShang wu yin shu guan,$c2004.
300    $a4, 4, 632 p. ;$c22 cm.
440  0 $6880-05$aZhongguo jin dai she hui yan jiu cong shu
500    $6880-06$aSelected papers from "Guo jia, di fang, min zhong de hu dong yu she hui bian qian" guo ji xue shu yan tao hui ji di jiu jie Zhongguo she hui shi nian hui", held on Aug. 16-18, 2002 in Shanghai.
504    $aIncludes bibliographical references.
650  0 $aSocial change$zChina$vCongresses.
651  0 $aChina$xSocial conditions$vCongresses.
700 $6880-07$aTang, Lixing,$d1946-
710 $6880-08$aZhongguo she hui shi.$bNian hui$n(9th :$d2002 :$cShanghai, China)
852 $aCaOTU$hHN732$i.G86 2002$xCIN=GZ; OID=GZ
880 $6111-01/$1$a国家, 地方, 民众 的 互动 与 社会 变迁 国际 学术 研讨会$d(2002 :$cShanghai, China)
880 $6700-07/$1$a唐 力行,$d1946-
880    $6260-04/$1$a北京 :$b商务 印书馆,$c2004.
880 $6710-08/$1$a中国 社会史.$b年会$n(9th :$d2002 :$cShanghai, China)
880  0 $6440-05/$1$a中国 近代 社会 研究 丛书
880    $6250-03/$1$a第1版.
880    $6500-06/$1$aSelected papers from "国家, 地方, 民众的互动与社会变迁"国际学朮研讨会暨第九届中国社会史年会", held on Aug. 16-18, 2002 in 上海.
880 10 $6245-02/$1$a国家、地方、 民众 的 互动 与 社会 变迁 /$c唐 力行 主编.
949    $aHN732 .G86 2002$wLC$c1$i31761064890122$d16/5/2007$e3/5/2007$lSTACKS$mEASTASIAN$n4$p$4.00$rY$sY$tBOOK$u28/3/2006