additional options menu
Open Library logo

MARC Record from University of Toronto

Record ID marc_university_of_toronto/uoft.marc:3620292158:764
Source University of Toronto
Download Link /show-records/marc_university_of_toronto/uoft.marc:3620292158:764?format=raw

LEADER: 00764cam 22001570i 4500
008 800128s1976    cs    a           ddcze c
050  4 $aPG5038H28$bV48 1976
090  8 $aPG 5038 .H28V48 1976$bROBA$c1
100 10 $aHašek, Jaroslav,$d1883-1923
245 10 $aVětrný mlynář a jeho dcera :$bkabaretní scény a hry bohémské družiny Jaroslava Haška /$cJaroslav Hašek ... [et al. ; uspořádal a doslov napsal Radko Putlík, k vyd. připravil, ediční poznámku napsal a vysvětlivky zpracoval Miroslav Laiski.
250    $a1. vyd.]. --
260 00 $aPraha :$bCeskoslovenský spisovatel,$c1976.
300    $a263 p. :$bill. --
490 00 $aHU-SA
948    $a07/14/1992$b09/28/1998
949    $aPG5038 .H28 V48 1976$wLC$c1$i34444004380051$lSTACKS$mROBARTS$rY$sY$tBOOK$u15/8/1994