Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More

MARC Record from University of Toronto

Record ID marc_university_of_toronto/uoft.marc:1472569038:2061
Source University of Toronto
Download Link /show-records/marc_university_of_toronto/uoft.marc:1472569038:2061?format=raw

LEADER: 02061nam 2200385 a 4500
001 AND-5960
005 20030915165048.0
008 900829m19871991ch a     b    00010 chi  
020    $a9570502797 (v. 2)
043    $aa-cc---
050 $aNK5500$b.C47 1987
066    $c$1
082 $a730/.0951$220
090    $aNK5500$b.C47 1987$i06/08/93 T$h08/29/90 CT
100 $6880-01$aZheng, Jiahua.
245 10 $6880-02$aZhonghua diao ke shi /$cbian zhu zhe Zheng Jiahua, Deng Shupin ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui "Zhongguo zhi ke xue yu wen ming" bian yi wei yuan hui bian.
250    $6880-03$aChu ban.
260    $6880-04$aTaibei Shi :$bTaiwan shang wu yin shu guan,$cmin guo 76-80 [1987-1991]
300    $a2 v. :$bill. ;$c22 cm.
440  0 $6880-05$aZhonghua ke xue ji yi shi cong shu
504    $aBibliography: v. 1, p. 149-156.
650  0 $aCarving (Decorative arts)$zChina.
700 $6880-06$aDeng, Shupin.
710 $6880-07$aZhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.$bZhongguo zhi ke xue yu wen ming bian yi wei yuan hui.
880 $6100-01/$1$a鄭 家璍.
880 10 $6245-02/$1$a中華 雕刻史 /$c編著者 鄭 家璍, 鄧 淑蘋 ; 中華 文化 復興 運動 推行 委員會 「中國 之 科學 與 文明」 編譯 委員會 編.
880  0 $6440-05/$1$a中華 科學 技藝史 叢書
880 $6700-06/$1$a鄧 淑蘋.
880 $6710-07/$1$a中華 文化 復興 運動 推行 委員會.$b中國 之 科學 與 文明 編譯 委員會.
880    $6260-04/$1$a臺北市 :$b臺灣 商務 印書館,$c民國76-80 [1987-1991]
880    $6250-03/$1$a初版.
090  8 $aNK 5500 .C47 1987$bEAST$c1$d1-2
039    $fDC
949    $aNK5500 .C47 1987 V.2$wLC$c1$i31761031271307$lSTACKS$mEASTASIAN$rY$sY$tBOOK$u17/6/1994
949    $aNK5500 .C47 1987 V.1$wLC$c1$i31761031271356$lSTACKS$mEASTASIAN$rY$sY$tBOOK$u17/6/1994