Open Library logo

MARC Record from San Francisco Public Library

Record ID SanFranPL09/SanFranPL09.out:22074669:2131
Source San Francisco Public Library
Download Link /show-records/SanFranPL09/SanFranPL09.out:22074669:2131?format=raw

LEADER: 02131cam 2200457Ia 4500
001 ocmocm43114829
003 OCoLC
005 20000215152433.0
008 991231s1999    ch            000 0 chi d
020    $a9576673380 (pbk. : v.5) :$c$14.00
020    $a9576673542 (pbk. : set)
040    $aSFR$cSFR$dOCoLC
049    $aSFRA
066    $c$1
092    $a895.145$bL6121cf
100 $6880-01$aLi, Ao,$d1935-
245 10 $6880-02$aQi fa ni di xiao gu shi /$c[zuo zhe Li Ao].
246 $aQi fa ni de xiao gu shi
250    $6880-03$aChu ban.
260    $6880-04$aTaibei Shi :$bShang yeh zhou kan chu ban gu fen yu xian gong si,$c1999.
300    $a208 p. ;$c21 cm.
490 $6880-05$aLi Ao huo Tai wu shi nian qing zhu shi shu ;$v5
500    $aEssays.
800 $aLi, Ao,$d1935-$tLi Ao huo Tai wu shi nian qing zhu shi shu ;$v5.
880 $6100-01/$1$a李敖,$d1935-
880 10 $6245-02/$1$a啓發你的小故事 /$c[作者李敖].
880    $6250-03/$1$a初版.
880    $6260-04/$1$a台北市 :$b商業周刊出版股份有限公司,$c1999.
880  0 $6440-05/$1$a李敖禍台五十年慶祝十書 ;$v5
907    $a.b1682779x$b10-25-07$c07-21-03
998    $ac2$a(2)xin$ao7$ap9$b07-01-03$cm$da$e-$fchi$gch $h0$i5
907    $a.b1682779x$b09-14-03$c07-21-03
935    $aAFU-3559
987    $aPINYIN$bOCoLC$c20030117$dc$e12.06.2002
994    $aX0$bSFR
998    $ac2$a(2)xin$ao7$ar3$b07-01-03$cm$da$e-$fchi$gch $h0$i5
945    $aCHINESE 895.145 L6121cf$g1$i31223054576682$lc2ast$ol$p$14.00$q-$r-$s-$t1$u26$v0$w0$x0$y.i11747882$z07-29-03
945    $aCHINESE 895.145 L6121cf$g1$i31223054576690$li7aaa$ol$p$14.00$q-$r-$s-$t1$u30$v2$w0$x0$y.i11747894$z07-29-03
945    $aCHINESE 895.145 L6121cf$g1$i31223054576674$lxinaa$o-$p$14.00$q-$r-$s-$t1$u21$v0$w0$x0$y.i11747912$z07-29-03
945    $aCHINESE 895.145 L6121cf$g1$i31223055756747$lxinaa$o-$p$14.00$q-$r-$s-$t0$u25$v3$w2$x1$y.i11747924$z07-29-03
945    $aCHINESE 895.145 L6121cf$g1$i31223058510646$lo7aaa$ol$p$14.00$q-$r-$s-$t1$u65$v13$w7$x5$y.i11747900$z07-29-03