Open Library logo

MARC Record from San Francisco Public Library

Record ID SanFranPL05/SanFranPL05.out:66511563:1631
Source San Francisco Public Library
Download Link /show-records/SanFranPL05/SanFranPL05.out:66511563:1631?format=raw

LEADER: 01631cam 2200397 a 4500
001 ocmocm17321746
003 OCoLC
005 19940506114509.0
008 870915s1986    ch af    b    000 0 chi  
010    $a87174385
020    $cNT$120.00
040    $aDLC$cDLC$dSFR$dOCoLC
049    $aSFR3
066    $c$1
092    $aCHINESE 895.14$bL612py
100 $6880-01$aLi, Ao,$d1935-
245 10 $6880-02$aBu yao xi gua pi /$c[zuo zhe Li Ao].
250    $6880-03$aYuan liu 1 ban.
260    $6880-04$aTaibei Shi :$bYuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si,$c1986.
300    $a7, 3, 238 p., [4] p. of plates :$bill. ;$c22 cm.
490 $6880-05$aLi Ao quan ji ;$v3 = di 1 ji, di 3 fen ce
504    $a"Li Ao zhu zuo nian biao": p. 227-238.
800 $6880-06$aLi, Ao,$d1935-$tWorks.$f1986 ;$v3.
880 $6100-01/$1$a李敖,$d1935-
880 10 $6245-02/$1$a不要西瓜皮 /$c[作者李敖].
880    $6250-03/$1$a遠流1版.
880    $6260-04/$1$a臺北市 :$b遠流出版事業股份有限公司,$c1986.
880 $6490-05/$1$a李敖全集 ;$v3 = 第1集, 第3分册
880 $6800-06/$1$a李敖,$d1935-$tWorks.$f1986 ;$v3.
907    $a.b14159600$b07-10-07$c07-18-03
998    $ac2$b07-01-03$cm$da$e-$fchi$gch $h0$i1
907    $a.b14159600$b07-29-03$c07-18-03
910    $aml
987    $aPINYIN$bOCoLC$c20030116$dc$e12.06.2002
998    $ac2$b07-01-03$cm$da$e-$fchi$gch $h0$i1
945    $aCHINESE 895.14 L612py$g1$i31223016253990$lc2ast$ol$p$7.00$q-$r-$s-$t0$u33$v1$w0$x0$y.i10271831$z07-29-03