Open Library logo
We redesigned our Book Pages — can you share feedback?

Recent Changes

When What Who Comment
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 1996 Tügiad Yayınları edition of Üniversite Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme.
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 1996 Sistem Yayınları edition of Enformasyon Toplumu ve Türkiye.
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 1999 Alfa Yayınevi edition of Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret.
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 2000 Alfa Yayınevi edition of Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği.
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 2000 Alfa Yayınları edition of Küreselleşmenin İnsani Yüzü.
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 1997 Alfa Yayınevi edition of Avrupa Birliği ve Türkiye.
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 2006 Ekin Yayınevi edition of Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüşüm.
August 24, 2012 194.27.134.70
August 24, 2012 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 194.27.134.70 Added 2004 Ekin Yayınevi edition of Değişen Dünyada Sosyoloji, and added a new author Prof. Dr. Veysel Bozkurt.