It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu
Last edited by nushad
May 7, 2023 | History

nushad

Joined May 7, 2023

برای گنج یاب یاب به عنوان یک فلزیاب خاص همانند فلزیاب عادی برای شناسایی و استناد به فلزات کار می‌کند. اما فلزیاب یاب خاصیت شناسایی و تشخیص خرید فلزیاب را دارا می‌باشد. این دستگاه برای راحتی بینندگان طلا طراحی شده است تا بتوانند به راحتی فروش فلزیاب را در حین حرکت در مکان‌های مختلف شناسایی نمایند. قیمت فلزیاب یاب با استفاده از رادیوکانال‌های خاص و فرکانس‌های بسیار بالا کار می‌کند. این رادیوکانال‌ها دارای فرکانس بسیار بالای 10 مگاهرتز هستند و همین دلیل باعث می‌شود که تمامی فلزات را شناسایی نمایند.

Reading Log

Here are the books nushad is currently reading, have already read, and want to read!

Recent Activity

When What Who Comment
May 7, 2023 nushad
May 7, 2023 nushad updating user preferences
May 7, 2023 nushad Created new account.