Open Library logo

/people/librunivusarb/lists/OL180186L → Diff

Added
Modified
Removed
Not changed
seeds
0 Interuniversitaria, conferinţa ştiinţifică a studenţilor (16 ; 2020 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, 08 octombrie 2020, Ediţia 16-a /books/OL30369535M
type /type/list /type/delete
name Interuniversitaria, conferinţa ştiinţifică a studenţilor (16 ; 2020 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, 08 octombrie 2020, Ediţia 16-a
description
0 Interuniversitaria, conferinţa ştiinţifică a studenţilor (16 ; 2020 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, 08 octombrie 2020, Ediţia 16-a / / comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţoi [et al.] ; colegiul de redacţie: Liubovi Razmeriţa, Alexandra Melnic, Oxana Cibotaru ; coperta: Silvia Ciobanu. - Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2020. - 332 p. : diagr., fig., tab.. - Antetit.: Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. - ISBN 978-9975-50-248-1.
1