Open Library logo

/people/citbranding → Diff

Added
Modified
Removed
Not changed
Revision 2 by citbranding March 5, 2021
Revision 3 by citbranding March 11, 2021
description
0 CITdesigner là công ty chuyên tư vấn thiết kế thương hiệu: thiết kế logo, thiết kế catalogue, hồ sơ năng lực, tư vấn đặt tên thương hiệu. https://citdesigner.com 0 CITdesigner là công ty chuyên tư vấn thiết kế thương hiệu: thiết kế logo, thiết kế catalogue, hồ sơ năng lực, tư vấn đặt tên thương hiệu.
1 Địa chỉ: 709 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, Biên Hòa - Đồng Nai
2 SĐT: 0842 272 868 - 0922 272 868
3 https://citdesigner.com
4 https://citdesigner.com/thiet-ke-ho-so-nang-luc.html
5 https://citdesigner.com/thiet-ke-profile.html
6 https://citdesigner.com/thiet-ke-logo.html