Click here to skip to this page's main content.

 Hello!   Open Library is participating in our eBook lending program. Browse the growing lending library of over 250,000 eBooks!

Site Search

Site Search
We need a book cover for: Zgodovina slovenskega naroda
Last edited by WorkBot
December 14, 2009 | History
Zgodovina slovenskega naroda.
Bogo Grafenauer

Zgodovina slovenskega naroda.
2., predelana in dop. izd.
by

Published by Državna založba Slovenije in Ljubljana .
Written in Slovenian.

About the Book

v. : ill., maps, plans ; 20 cm.

Table of Contents

I. ZVEZEK: OD NASELITVE DO UVELJAVLJENJA FRANKOVSKEGA FEVDALNEGA REDA (Z UVODNIM PREGLEDOM ZGODOVINE SLOVENSKEGA OZEMLJA DO NASELITVE ALPSKIH SLOVANOV)
Iz »Predgovora« k 1. izdaji … 5
Predgovor k drugi izdaji … 7
Uvod … 11
I. SLOVENSKA ZEMLJA IN NEKATERI VPLIVI NJENEGA ZNAČAJA NA ZGODOVINSKI RAZVOJ … 17
II. SLOVENSKE POKRAJINE PRED NASELITVIJO SLOVANOV … 41
1. Prazgodovina … 41
— a) Alpski lovci na medvede v dobi prvotne človeške skupine (horde) in njene utrditve v obliki rodovne skupnosti … 48
— b) Poljedelci in živinorejci v dobi rodovno-plemenske družbe … 71
— c) Ustalitev poljedelstva in živinoreje, utrjevanje novih plemenskih skupin, napredek družbene delitve dela, stanovskih in gospodarskih razlik ter prehod rodovno-plemenske ureditve v ureditev vojne demokracije v kovinski dobi … 96
2. Pod oblastjo rimske sužnjeposestniške države … 140
3. Doba preseljevanja barbarskih ljudstev … 203
III. PRIHOD SLOVANOV … 224
1. Slovani pred svojim razširjenjem na Balkanski polotok … 224
2. Borba Slovenov proti Bizancu v prvi polovici VI. stoletja … 241
3. Slovansko gospodarstvo in družbena ureditev v času napadov na Bizanc … 250
4. Prvi slovanski sunek v Vzhodne Alpe … 267
5. Obri in njihova vloga v slovanskih osvojitvah … 270
6. Prvi uspehi Slovanov v zavzemanju Balkanskega polotoka … 283
7. Naseljevanje Slovanov v Vzhodnih Alpah … 287
8. Meje, smeri in obseg naselitve … 290
IV. ŽIVLJENJE ALPSKIH SLOVANOV V NOVI DOMOVINI V PRVIH DESETLETJIH PO NASELITVI … 298
1. Razmerje alpskih Slovanov v novi domovini do sosedov … 298
2. Razmerje alpskih Slovanov do staroselcev in vpliv staroselcev na razvoj slovanskega gospodarstva … 303
V. SAMOVA »DRŽAVA« IN DRŽAVA KARANTANSKIH SLOVENCEV … 326
1. Nastanek slovenske kneževine Karantanije … 326
2. Staroslovenska družba v dobi Karantanije … 337
3. Ustoličevanje koroških vojvod in vprašanje postauka države karantanskih Slovencev … 368
VI. ZDRUŽITEV SLOVENCEV POD FRANKOVSKO NADOBLASTJO. ŽIVLJENJE POD FRANKI V ČASU NOTRANJE SAMOSTOJNOSTI DO ZAČETKA IX. STOLETJA … 388
1. Podjarmljenje karantanskih Slovencev po Frankih … 388
2. Vključitev Karantanije v zahodni svet in upori proti pokristjanjevanju … 390
3. Združitev slovenskega ozemlja pod Franki in njegova ureditev … 403
4. Druga doba v pokristjanjevanju in cerkvena razdelitev slovenske zemlje … 412
5. Upor pod vodstvom Ljudevita Posavskega in konec slovenske notranje samostojnosti … 421
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
II. ZVEZEK: Doba zrele fevdalne družbe od uveljavanja frankovskega fevdalnega reda do začetka kmečkih uporov.
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
V. ZVEZEK: Začetki slovenskega narodnega prebujenja v obdobju manufakturne in začetkov industrijske proizvodnje ter razkroja fevdalnih organizacijskih oblik med sredo xviii. in sredo xix. stoletja.

Edition Notes

Contents: 1 zv. Od naselitve do uveljavljenja frankovskega reda.--2 zv. Doba zrele fevdalne družbe od uveljavanja frankovskega fevdalnega reda do začetka kmečkih uporov.--5 zv. Začetki slovenskega narodnega prebujenja v obdobju manufakturne in začetkov industrijske proizvodnje ter razkroja fevdalnih organizacijskih oblik med sredo xviii. in sredo xix. stoletja.

Classifications

Library of Congress DR381.S6 G69

The Physical Object

Pagination v. :
Dimensions 20 cm

ID Numbers

Open Library OL6000924M
LC Control Number 66039043
OCLC/WorldCat 9164866

Read

No readable version available.

Borrow

Buy

Add an ISBN to link to booksellers

Lists

You could add Zgodovina slovenskega naroda. to a list if you log in.

History Created April 1, 2008 · 6 revisions
Download catalog record: RDF / JSON / OPDS

December 14, 2009 Edited by WorkBot link works
June 8, 2009 Edited by ::ffff:160.62.4.10 Edited without comment.
June 8, 2009 Edited by ::ffff:160.62.4.10 Edited without comment.
June 6, 2009 Edited by ::ffff:68.5.143.192 Add Description, adjust formatting of Table of Contents
April 1, 2008 Created by an anonymous user Initial record created, from Scriblio MARC record.