Cover of: AKAİD DERSLERİ |

AKAİD DERSLERİ

Published by Tevhid Basım Yayın in Istanbul, Turkey .
Written in Turkish.

There's no description for this book yet. Can you add one?

Table of Contents

Akaid 16
Tevhid 20
Uluhiyet Tevhidi 23
İbadet 25
Uluhiyet Tevhidi'nin Simgesi: Lailaheillallah 28
Lailaheillallah'ın Şartları (Bölüm 1) 31
Kur'ân-ı Kerim'de Tağutun Manası (Bölüm 1.a) 33
Kur'ân-ı Kerim'de Tağutun Manası (Bölüm 1.b) 35
Kur'ân-ı Kerim'de Tağutun Manası (Bölüm 1.c) 36
Tağuta Küfr ve Ondan İçtinap/Uzaklaşma 38
Lailaheillallah'ın Şartları (Bölüm 2) 42
Lailaheillallah'ın Şartları (Bölüm 3) 44
Lailaheillallah'ın Şartları (Bölüm 4) 46
Rububiyet Tevhidi (Bölüm 1) 48
Rububiyet Tevhidi (Bölüm 2) 50
İsim ve Sıfat Tevhidi (Bölüm 1) 52
İsim ve Sıfat Tevhidi (Bölüm 2) 54
İsim ve Sıfat Tevhidi (Bölüm 3) 55
İsim ve Sıfat Tevhidi (Bölüm 4) 58
İsim ve Sıfat Tevhidi (Bölüm 5) 61
Akidede Haber-i Ahad ve Mütevatir Hadis Nedir? 63
İman (Bölüm 1) 65
İman (Bölüm 2) 68
İman (Bölüm 3) 69
Küfür ve Şirk 71
Cehalet Özür müdür? 73
Cehaletin Özür Olup Olmayışı 75
Bu Ümmette Küfür ve ŞirkinVuku Bulacağı ve Yaygınlaşacağı 82
Hâkimiyet 84
Hâkimiyet Tevhidine Aykırı Hâller 86
Seçilenler (Yönetenler) (Bölüm 1) 87
Seçilenler (Yönetenler) (Bölüm 2) 91
Seçilenler (Yönetenler) (Bölüm 3) 93
Seçenler (Yönetilenler) (Bölüm 1) 95
Seçenler (Yönetilenler) (Bölüm 2) 98
Seçenler (Yönetilenler) (Bölüm 3) 99
Seçenler (Yönetilenler) (Bölüm 4) 102
Seçenler (Yönetilenler) (Bölüm 5) 105
Dostluk ve Düşmanlık (Vela ve Bera) 107
Kâfirleri Dost Edinmedeki Nehyin Derecesi 109
Kâfirleri Dost Edinmedeki Nehyin Sebebi 111
İnsanları, Kâfirleri Dost Edinmeye İten Sebepler 113
Yasaklanan Dostluğun En Belirgin Şekilleri (Bölüm 1) 115
Askerlik Meselesi ile İlgili Şüpheler (Bölüm 1.a) 119
Askerlik Meselesi ile İlgili Şüpheler (Bölüm 1.b) 121
Askerlik Meselesi ile İlgili Şüpheler (Bölüm 1.c) 123
Yasaklanan Dostluğun En Belirgin Şekilleri (Bölüm 2) 126
Yasaklanan Dostluğun En Belirgin Şekilleri (Bölüm 3) 130
Yasaklanan Dostluğun En Belirgin Şekilleri (Bölüm 4) 131
Yasaklanan Dostluğun En Belirgin Şekilleri (Bölüm 5) 133
Yasaklanan Dostluğun En Belirgin Şekilleri (Bölüm 6) 135
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 1) 137
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 2) 139
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 3) 143
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 4) 146
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 5) 148
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 6) 150
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 7) 153
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 8) 156
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 9) 161
Tevhid ile İlgili Bazı Meseleler (Bölüm 10) 165
Kur'ân-ı Kerim'de Dua Fıkhı 169
Meleklere İman 172
Kitaplara İman 177
Resûllere İman 181
Ahiret Gününe İman 186
Kıyamet Alametleri 190
Kıyamet, Sur'a Üfleme, Ba's ve Haşr 198
Amel Defterinin Neşredilmesi, Mizan,
Sırat Köprüsü, Havuz ve Şefaat 202
Cennet, Cehennem ve Ahiret Günü 206
Kadere İman (Bölüm 1) 210
Kadere İman (Bölüm 2) 215
Kadere İman (Bölüm 3) 220
Kadere İman (Bölüm 4) 224

Edition Notes

Bugün, akide konuları ile ilgili birçok kitap bulunmaktadır (Allah salih amel sahiplerinin amelini kabul etsin). Buna rağmen elinizdeki kitabı yayımlıyor olmamızın ise birçok sebebi bulunmaktadır. Bunların bir kısmını şöyle özetleyebiliriz:

Piyasada bulunan kitapların bir kısmının toplayıcı olmaması, (Birçok konuyu kapsamak yerine, sadece belli başlı konuların üzerinde durması).

Bir kısmının tevhide aykırı saptırıcı bilgiler içermesi.

Bazılarının konuları genel olarak ele alıp herkesin anlayacağı açıklıkta olmaması.

Bunların yanında, konuyla ilgili eser verenlerin bir kısımının bizim coğrafyamızda yaşamamaları ve bizim şartlarımızdaki bazı itikadi problemleri bilmiyor olmaları sebebiyle yanlış görüşler ortaya koymaları.

Yine özellikle coğrafyamızda son yıllarda, tevhidi akımların insanlar arasında yayılmasıylaiçinde yaşadığımız cahilî toplumla TEK problemimizin demokrasi/hâkimiyet meselesi olduğu zannı ortaya çıkmıştır."Hâlbuki bizlerin -bu meseleye verdiğimiz ehemmiyetin yanı sıra- cahilî toplumdan, onların geleneklerinden, âdetlerinden içimize sinmiş birçok meseleye bakışımız da İslam itikadı çerçevesinde olmalıdır. Bu da bir diğer sebeptir.

Copyright Date
2019

The Physical Object

Format
Paperback
Pagination
183
Number of pages
183
Dimensions
21 x 14 x 2 inches

ID Numbers

Open Library
OL27893807M
Internet Archive
akaiddersleri_201905
ISBN 13
978-605-68965-5-2

Download Options


Check nearby libraries


Buy this book


History

Download catalog record: RDF / JSON / OPDS | Wikipedia citation
January 15, 2020 Edited by TBY01 Edited without comment.
January 15, 2020 Edited by TBY01 Added new cover
January 15, 2020 Created by TBY01 Added new book.