Cover of: Enformasyon Toplumu ve Türkiye |
Not in Library

Buy this book

Last edited anonymously
August 24, 2012 | History
An edition of Enformasyon Toplumu ve Türkiye (1996)

Enformasyon Toplumu ve Türkiye

  • 0 Ratings
  • 0 Want to read
  • 0 Currently reading
  • 0 Have read

This edition published in by Sistem Yayınları in İstanbul, Türkiye.

This edition doesn't have a description yet. Can you add one?

Edition Availability
Cover of: Enformasyon Toplumu ve Türkiye
Enformasyon Toplumu ve Türkiye
1996, Sistem Yayınları

Add another edition?

Enformasyon Toplumu ve Türkiye First published in 1996Table of Contents

İnsanlık tarihinin son üç yüz yılına damgasını vuran endüstri uygarlığı, yerini aşama aşama yeni bir uygarlığa bırakmakta ve bazı yazarların ‘enformasyon toplumu’, bazılarının ‘bilgi toplumu’, bazılarının da ‘post-endüstriyel’ ya da ‘post-modern toplum’ dedikleri bir dönüşümü yaşamaktayız.
Türkiye, yaşanmakta olan bu dönüşümü kavrayıp gerektiği şekilde hazırlanmaz, popülist tarzda ‘bilgi çağı’ edebiyatıyla yetinirse, 18. yüzyıl ortalarında yaşanan ‘endüstri devrimi’ni anlayıp gereklerini yerine getirmeyen ve cephede kaybedilen savaşların ordunun ıslahıyla çözebileceğine inanan, bugünkü kaybedenler safındaki ülkelerden gelecekte de bir farkı kalmayacaktır.

ID Numbers

Open Library
OL25413559M

Lists containing this Book

History

Download catalog record: RDF / JSON / OPDS | Wikipedia citation
August 24, 2012 Edited by 194.27.134.70 Edited without comment.
August 24, 2012 Edited by 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 Created by 194.27.134.70 Added new book.