Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Last edited anonymously
August 24, 2012 | History
Cover of: Enformasyon Toplumu ve Türkiye by

Enformasyon Toplumu ve Türkiye
by

Published by Sistem Yayınları in İstanbul, Türkiye .

Table of Contents

İnsanlık tarihinin son üç yüz yılına damgasını vuran endüstri uygarlığı, yerini aşama aşama yeni bir uygarlığa bırakmakta ve bazı yazarların ‘enformasyon toplumu’, bazılarının ‘bilgi toplumu’, bazılarının da ‘post-endüstriyel’ ya da ‘post-modern toplum’ dedikleri bir dönüşümü yaşamaktayız.
Türkiye, yaşanmakta olan bu dönüşümü kavrayıp gerektiği şekilde hazırlanmaz, popülist tarzda ‘bilgi çağı’ edebiyatıyla yetinirse, 18. yüzyıl ortalarında yaşanan ‘endüstri devrimi’ni anlayıp gereklerini yerine getirmeyen ve cephede kaybedilen savaşların ordunun ıslahıyla çözebileceğine inanan, bugünkü kaybedenler safındaki ülkelerden gelecekte de bir farkı kalmayacaktır.

ID Numbers

Open Library OL25413559M

Read

No readable version available.

Borrow

Try a WorldCat search?

Buy

Add an ISBN to link to booksellers

Lists

You could add Enformasyon Toplumu ve Türkiye to a list if you log in.

History Created August 24, 2012 · 3 revisions Download catalog record: RDF / JSON / OPDS

August 24, 2012 Edited by 194.27.134.70 Edited without comment.
August 24, 2012 Edited by 194.27.134.70 Added new cover
August 24, 2012 Created by 194.27.134.70 Added new book.