Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Cover of: De genadereligie van India en het christendom by Rudolf Otto
May 28, 2012 | History
Cover of: De genadereligie van India en het christendom by

Contributors

 • Translator
  A. Scheepers Ph.D.
 • Foreword
  Daniël Mok
 • Editor
  Daniël Mok
 • Frontispiece
  Ramanuja
 • Photograph
  Universiteit Marburg
 • Printer
  De Boekentuin, Zwolle
 • Research Director
  D. Mok
 • Publisher
  Uitgeverij Abraxas, Amsterdam

De genadereligie van India en het christendom
overeenkomsten en verschillen
by

Published by Uitgeverij Abraxas in Amsterdam .

Table of Contents

Boek 1
De genadereligie van India en het christendom
Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 –
Rudolf Otto’s wezenlijke ervaringen van het heilige in India 8 - Het heilige in Noord Afrika en India 9 - Het ware inzicht 11 - Genade als een geschenk 13 _ Inleiding door Rudolf Otto 15 _ 1 Een rivaal van het christendom? 17 ­­– Bhakti als heilsleer 18 ­­­- Bhakti in het
boeddhisme 23 - Bhakti in India 25 - De genadeleer van Rämänuja 26 - 2 Een strijd om God 28 – Oudere vorm van de bhakti-religie 28 - Vishnoe-Näräyana 30 - Rämänuja 31 - Het monisme van de ‘dubbele orde’ 32 -
De kosmische illusie 34 - Rämänuja’s godsleer 36 - Schepper en schepsel 42 _ 3 De markt van welzijn en
geluk 44 – Geluk en heil 44 - a Het heil 44 - Volledige toewijding 45 - Uitverkiezing 47 - Zondeval 48 - Genademiddelen 49 - Verlossing 50 - De karmaleer 51 - b Genadeproblematiek - Redding door genade 52 - Niet uit verdienste maar door genade 54 - Synergisten en monergisten 55 - De noordelijke en zuidelijke school 55 _
4 De verhouding tussen christendom en bhakti-religie 57 – Theologische en godsdiensthistorische vergelijkingen 58 - Een andere geest 61 - Onze Vader en hoogste geest 63 - De gedachte van het Rijk Gods 64 - De andere God 65 - Waardering van het aardse 67 - a Ontkenning van de wereld 67 - De verhouding tussen christendom en bhakti-religie 69 - b God en ziel 70 ­- Autonomie en theonomie 74 - Overeenkomsten en verschillen 76 –
Geschiedenis 78 – Tweeërlei genade 79 – Zonde in relatie tot kles´ a en päpa 86 – Muc en absolvere 90 – De macht van het karman en de zondeschuld 91 – a Eigen structuur 92 – b Verlossing en heil 93 – Verschillen in godsbeeld 94 –
De ‘innerlijke getuige’ en het geweten 95 - Het unieke van de christelijke verzoening 97 – Verzoenende genade 99 –
Mysterium, tremendum & fascinans 100 _ Tot besluit 101
Bijlagen:
1 De verborgen God en de God van de bhakta’s 103 – Draupadi’s verschrikkelijke en ondoorgrondelijke God 104 – De God van de bhakti 108 – Draupadï en Job 109 _ 2 Verzoening en zuivering van schuld 112
3 Het denkbeeld van de zondeval 117 _ 4 De eenheidsbeleving van de identiteitsmystiek tegenover de genade-ervaring van de bhakti-religie 119 – De mystieke eenheidsbeleving versus de ­genade-ervaring 121 _ 5 God is geen wezen 124 _ 6 Paul Neff, religie als genade 126 _ 7 Geheel en al uit genade 128 _ 8 De afbeeldingen 130 – Shankara 130 – Rämänuja 131
Bibliografie 132 _ Dankwoord van de Nederlandse uitgever en een noot van de vertaler 133
Boek 2 Religieuze overeenstemming
Inhoud en voorwoord door de Nederlandse uitgever 136
Inleiding van Rudolf Otto 137
1 Gelijke prereligieuze grondslag 138 _ 2 Chronologische overeenkomsten in het oude Griekenland, China, Israël, Perzië en India 140 _ 3 Objectieve overeenkomsten: vita religiosa 145
4 Brahman, Tao en Logos 147 _ 5 Atman, pneuma 150 _ 6 Dualistische verlossingsgedachte 151 7 Het mystieke gevoel 154 _ 8 Eredienst voor de verlosser 156 _ 9 Theologische bedrijvigheid 158 _ 10 Eenheid en verschil van de religieuze drijfveren 159 _ 11 Vergelijking en onderscheiding 161 _ 12 Het verschil tussen de westerse en oosterse geloofsontwikkeling 162
13 Als voorbeeld: Origenes en de Indiase theologie 163
Verklarende woordenlijst 172 _ Korte biografie van prof dr. L. K. R. Otto 174 _ Die ‘Marburger Religionskundliche Sammlung’ 176

Edition Notes

Series Fenomenologische Bibliotheek
Copyright Date 2005
Translation Of Indiens Gnadenreligion und das christentum. Vergleich und Unterscheidung. & Parallelen und Konvergenzen in der Religionsgeschichte

The Physical Object

Format Paperback, genaaid gebrocheerd
Pagination XIII, 163
Number of pages 176
Dimensions 20 x 12,5 x 1,6 centimeters
Weight 210 grams

ID Numbers

Open Library OL25327379M
ISBN 13 9789080730038

Read

No readable version available.

Lists

You could add De genadereligie van India en het christendom to a list if you log in.

History Created May 28, 2012 · 4 revisions Download catalog record: RDF / JSON / OPDS

May 28, 2012 Edited by Uitgeverij Abraxas, Amsterdam Edited without comment.
May 28, 2012 Edited by Uitgeverij Abraxas, Amsterdam Edited without comment.
May 28, 2012 Edited by Uitgeverij Abraxas, Amsterdam Added new cover
May 28, 2012 Created by Uitgeverij Abraxas, Amsterdam Added new book.