It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu
Last edited anonymously
April 1, 2008 | History

Dutch East Indies.

We need a photo of Dutch East Indies.

14 works Add another?

Sorting by Sorted by: Most Editions | First Published | Most Recent | Top Rated | Reading Log | Random

Showing all works by author. Would you like to see only ebooks?

 • Cover of: Diez años de trabajos de zapa japoneses en las Indias orientales neerlandesas.: Informe oficial del gobierno de las Indias orientales neerlandesas sobre las actividades subversivas japonesas en el archipiélago durante el último decenio.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Grondhuurverordeningen: bepalingen betreffende verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: 100 pages Indonesian economics.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Atoeran pemerintah keradjaan 1938 dengan keterangan resmi =: Zelfbestuursregelen 1938 met toelichting.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch-Indië, zooals het luidt na de tot heden daarin aangebrachte wijzigingen, alsmede eenige daarmede in verband staande bepalingen

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Ontwerp Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch-Indië.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Peratoeran sementara penjelenggaraan pemerintahan Borneo dan Timoer Besar =: Voorlopige voorzieningen, bestuursvoering Borneo en de Grote Oost.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Surat-surat perdjandjian antara keradjaan-keradjaan Bali Lombok dengan Pemerintah Hindiah Belanda 1841 s/d 1938

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Ten years of Japanese burrowing in the Netherlands East Indies.: Official report of the Netherlands East Indies government on Japanese subversive activities in the archipelago during the last decade.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Toelichting op het Ontwerp Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch-Indië.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Wetboek van strafrecht.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie: van ophelderende aanteekeningen, in de nederlandsche en maleische raal, ten dienste van een ieder

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today
 • Cover of: Overeenkomst tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indië en het Zelfbestuur van Soerakarta van 26 April 1939.

  My Reading Lists:

  Create a new list

  Check-In

  ×Close
  Add an optional check-in date. Check-in dates are used to track yearly reading goals.
  Today

History

Download catalog record: RDF / JSON
April 1, 2008 Created by an anonymous user initial import