Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Clean Up Bot
March 31, 2017 | History

Pieter Cornelis Boutens

1870 - 1943

Pieter Cornelis Boutens (Middelburg, 20 februari 1870 – Den Haag, 14 maart 1943) was een Nederlands dichter en classicus.

Boutens groeide op in een Zeeuws, streng protestants middenstandsmilieu. Na het doorlopen van het gymnasium, waar zijn talent voor Latijn en Grieks bleek en hij Plato's Symposion vertaalde, ving hij de studie klassieke talen in 1890 aan aan de Universiteit Utrecht. In 1899 promoveerde Boutens op een onderzoek naar de Griekse komedieschrijver Aristophanes.

Als dichter debuteerde Boutens in 1891 in de Utrechtse Studenten Almanak. Zijn eerste werk was geïnspireerd door de Verzen van Herman Gorter. Naast de invloeden van de Tachtigers, gebruikte Boutens ook Plato, Sappho en de Bijbel als inspiratiebron. Zijn stijl is gebaseerd op het idee van het bereiken van een "hogere werkelijkheid", in Boutens' visie een die "Gods geheim" zou benaderen. Tevens klinkt in de poëzie van Boutens een hang naar Plato en de liefde voor Eros door. Duidelijke homo-erotiek klinkt door in de Strophen van Andries de Hoghe (1919; vermeerderde editie 1932), die echter gepresenteerd werden alsof ze door een jonggestorven dichter geschreven waren, en alleen maar door Boutens waren uitgegeven. Pas in 1983 bewees prof. Wouter Blok dat Boutens wel degelijk de auteur van deze gedichten was. Echt openlijk homoseksueel zoals dat tegenwoordig gebeurt was Boutens niet; hij woonde wel samen met zijn vriend Cornelis van Duyvenbode, maar deze ging door voor zijn huisknecht.

In 1894 aanvaardde hij de betrekking van leraar klassieke talen aan de jongenskostschool 'Noorthey' te Voorschoten. Dit was een in die tijd vermaard instituut, dat jongelui uit aristocratische families trok, met wie Boutens het goed kon vinden. Na een fysieke ineenstorting in 1904 en een daarop volgende vakantie in Tirol vestigde hij zich in Den Haag, waar hij in zijn levensonderhoud voorzag door privé-lessen en door de financiële steun van enkele via Noorthey verworven aristocratische vrienden. Voor dit 'vriendenfonds' zette later ook de fabrikant en schrijver Arij Prins zich bijzonder in. Hij maakte zich in de literaire wereld verdienstelijk via de in 1905 opgerichte Vereeniging van Letterkundigen. In 1918 werd hij voorzitter. Met zijn nuchtere ondernemingszin maakte hij het 'Ondersteuningsfonds voor behoeftige letterkundigen' tot een succes. Hetzelfde mag gezegd worden van zijn activiteit voor het in 1919 gestichte Willem Kloosfonds, dat eveneens was opgericht om financiële steun aan letterkundigen te geven. De dichter wordt verweten dat hij in zijn laatste levensjaren lid werd van de door de Duitse bezetting gestichte Kultuurkamer. Dat lidmaatschap was door Boutens, die altijd a-politiek wilde zijn, echter bedoeld om de gelden van het Willem Kloosfonds te redden. Niettemin is dit voor velen altijd een smet op Boutens' blazoen gebleven.

De esthetische 'woordkunst' en zijn voorliefde voor neologismen (net zoals de Tachtigers) vormen in Boutens' werk herkenningspunten. De impressionistische beschrijvingskunst van die generatie was hem echter vreemd. Langzamerhand ontwikkelde hij zich in een geheel eigen richting, die sterk werd bepaald door zijn filosofische inzichten: de leer van Plato heeft aan zijn dichtkunst zin en inhoud gegeven.
[Wikipedia]

3 works Add another?

Sorting by Most Editions | First Published | Most Recent

Photo of Pieter Cornelis Boutens
Subjects

Lists

Links (outside Open Library)

Alternative names

History Created April 1, 2008 · 5 revisions Download catalog record: RDF / JSON

March 31, 2017 Edited by Clean Up Bot add VIAF and wikidata ID
June 24, 2010 Edited by 82.171.181.173 Edited without comment.
June 24, 2010 Edited by 82.171.181.173 Added new photo
September 9, 2008 Edited by RenameBot fix author name
April 1, 2008 Created by an anonymous user initial import