Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by Clean Up Bot
March 31, 2017 | History

Jan Greshoff

1888 - 1971

Jan Greshoff (Nieuw Helvoet, 15 december 1888 – Kaapstad, 19 maart 1971) is een journalist en schrijver die vooral bekend werd als dichter en criticus.

Greshoff was vanaf 1908 werkzaam als journalist, onder andere bij het Dagblad voor Zuid-Holland en 's Gravenhage en voor weekblad De Hofstad. Vanaf 1916 werkte hij op de kunstredactie van De Telegraaf. Van 1920 tot 1923 was hij hoofdredacteur van de Nieuwe Arnhemse Courant. Daarna ging hij aan de slag als freelancer.

Zijn bekendste gedicht is Liefdesverklaring waarin de dichter zich afzet tegen burgerlijk geachte figuren zoals de dominee, de dokter, de notaris en, natuurlijk, 't klerkje, dat vandaag wat vroeger klaar is.

Het literaire debuut van Greshoff was Lumen, een bundel verzen gebaseerd op een balletscenario. Er zouden vele bundels volgen, waaronder Aardsch en Hemelsch (1926) en Ikaros bekeerd (1938). In het boek Afscheid van Europa (1969) blikt Greshoff terug op zijn (literaire) leven en haalt hij herinneringen op aan veel bekende vrienden, waaronder Adriaan Roland Holst, J.C. Bloem en J. Slauerhoff.

De roman Kaas van Willem Elsschot is opgedragen aan Greshoff.

De meeste boeken van Greshoff werden uitgegeven door A.A.M. Stols. De uitvoerige correspondentie tussen Greshoff en Stols werd in 1990 uitgegeven door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.

Greshoff woonde geruime tijd in België en Zuid-Afrika.

25 works Add another?

Sorting by Most Editions | First Published | Most Recent

Showing all works by author. Would you like to see only ebooks?

Photo of Jan Greshoff
Places

Lists

Links (outside Open Library)

Alternative names

History

Download catalog record: RDF / JSON
March 31, 2017 Edited by Clean Up Bot add VIAF and wikidata ID
June 16, 2010 Edited by Lestevenon Edited without comment.
June 16, 2010 Edited by Lestevenon Added new photo
September 12, 2008 Edited by ImportBot Found a matching record from University of Toronto .
April 1, 2008 Created by an anonymous user initial import